Gabióny – flexibilný dekoračný prvok

Gabióny sú často používané na zaistenie svahov pred zosuvmi pôd alebo brehov, ale aj ako originálny dekoratívny prvok v centrách miest.

Gabióny už pri pôvodnom využití boli napĺňané kameňmi z miestnych stavieb. Náplň takýchto gabiónov má výborné izolačné vlastnosti a nesmierne praktické využitie v našom miernom podnebí. Lomový kameň ako výplň gabiónov zachytáva teplo pred vnikom do budovy a zabraňuje nadmernému prehriatiu. Na druhej strane v zime, steny gabiónov chránia budovy pred únikom tepla a znižujú energetické straty.

V súčasnosti, gabióny osadené na námestiach a v mestských parkoch sú naplnené rôznym materiálom prispôsobeným konkrétnemu projektu a okoliu. Ako náplň sa dajú použiť rôzne kamene – pieskovec, vápenec, žulové kocky, okruhliaky, kamenivo alebo lávové kamene. Tehly, farebný betón alebo recyklované sklo sú takisto vhodné ako náplň do gabiónov. Vďaka desiatkam možností gabióny pasujú do rôzneho prostredia.