Označenie a balenie plotu

Označenie

Každý jeden panel je označený zvlášť. Označenie každého panelu je spravené pomocou „pixelu“ s natlačenou farebnou značkou. Na zadnej strane značkového pixelu je malá nálepka so základnými technickými údajmi a čiarovým kódom.

Balenie:

Panely plotu sú balené po 50 kusoch na palete (typ palety: Bekafor Classic).
Merná jednotka objednávky: 1 panel